Tag: lệ phí đăng ký kinh doanh

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2019

Khi cá nhân,gia đình, tập thể, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp thì phải tuân thủ thủ tục đăng ký kinh doanh  Sở Kế hoạch và Đầu tư. đây ..

1900.8668 0274.656.8888
Icon right Icon right Icon right
Gọi điện ngay