Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

Dưới đây là cách báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý hay theo tháng năm 2019; Hướng dẫn báo cáo thuế Thu nhập cá nhân trên HTKK sau đó nộp qua cổng thông tin theo quy định mới nhất hiện tại.

Căn cứ vào Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

– Lưu ý rằng: Bài viết này Quyết Thắng sẽ hướng dẫn các bạn kê khai thuế thu nhập cá nhân dựa trên tiền lương, tiền công (Tức là hướng dẫn kế toán trong công ty cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý cho nhân viên trong Công ty.)

– Trước khi báo cáo thuế thu nhập cá nhân cho mỗi nhân viên các bạn phải xác định rằng doanh nghiệp của mình thuộc diện kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay là theo quý.

-> Kế đến là phải tính được số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho từng nhân viên.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

-> Cụ thể như dưới đây:

1. Cách để xác định báo cáo thuế Thu nhập cá nhân theo Quý hay theo Tháng

Chiếu theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC các khoản về Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

  • Công ty chi trả thu nhập cá nhân có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hay quý. Trong trường hợp trong tháng hay quý đó, Doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không bắt buộc phải khai thuế.

Có nghĩa là thế này:

  • Nếu trong tháng hoặc quý đó, không có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ 1 nhân viên nào (Tức là không có bất kỳ 1 nhân viên nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân) -> Thì công ty không phải khai thuế cho nhân viên
  • Nếu có nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân -> Thì doanh nghiệp đó phải kê khai cộng với việc nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

Việc chúng ta báo cáo thuế theo tháng hay quý được xác định 1 lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế & áp dụng cho cả 1 năm. Cụ thể như dưới đây

  • Doanh nghiệp phải trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ của tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ những trường hợp Doanh nghiệp thuộc phương thức khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
  • Chi trả thu nhập không phải thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.
Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Nghĩa là thế này:

  • Nếu doanh nghiệp đó sử dụng kê khai thuế GTGT theo quý: -> Thì kê khai thuế thu nhập cá nhân phải theo quý.
  • Nếu doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT theo tháng: -> Thì xét dựa trên 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ 50.000.000 trở lên thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ 1: Trong năm 2019, Công ty Quyết Thắng đã được xác định rõ là thuộc diện khai thuế GTGT theo quý:

-> Thì trong năm 2019 Công ty thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

(Không cần phân biệt là trong năm 2019 đấy, Công ty Quyết Thắng thực tế có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên 50 triệu đồng hay là dưới 50 triệu đồng).

Ví dụ 2: Trong năm 2019, Công ty Quyết Thắng được xác định rõ là thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng;

– Tháng 1, tháng 2 Công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ tờ khai nào;

– Tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại Tờ khai số 05/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 06/TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng);

– Từ tháng 4 tới tháng 12 có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại những tờ khai 05/KK-TNCN & 06/TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng.

-> Như vậy là trong năm 2019, Công ty Quyết Thắng không có nhiệm vụ phải nộp tờ khai của những tháng 1 &  2 => Nhưng kể từ tháng 3, Công ty đã được xác định thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.

Ví dụ 3: Vào năm 2019, Công ty Quyết Thắng đã được xác định thuộc phương thức khai thuế GTGT theo tháng;

– Tháng 1, tháng 2 Công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ tờ khai nào;

– Tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại tờ khai số 05/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng & Tờ khai 06/TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng;

– Từ tháng 4 tới tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ở những Tờ khai 05/KK-TNCN và 06/TNCN đều phải  từ 50 triệu đồng trở lên.

-> Như vậy là trong cả năm 2019, Công ty Quyết Thắng không có nhiệm vụ phải nộp tờ khai của các tháng 1 & 2 => Bắt đầu từ tháng 3 trở đi Công ty được xác định thuộc phương thức kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quí & thực hiện khai thuế từ quý I/2019.

2. Cách xác định số thuế thu nhập cá nhân báo cáo theo quý như thế nào?

– Trong trường hợp Công ty phải báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng quý & toàn bộ người lao động đều thuộc phương thức khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến thì số thuế thu nhập cá nhân của quý được xác định bằng tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo biểu lũy tiến của từng tháng cộng lại.

(Công văn tại số 78393/CT-TTHT ngày 4/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

Ví dụ 4: Công ty Quyết Thắng thuộc diện kê khai thuế GTGT theo Quý => Kê khai thuế thu nhập cá nhân cũng theo Quý , có phát sinh như bên dưới

– Tháng đầu tiên có 5 nhân viên phải đóng thuế thu nhập cá nhân, tổng số tiền phải đóng là: 1.000.000 VNĐ.

– Tháng 2 có 4 nhân viên buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân, số tiền phải những người này phải nộp là: 800.000 VNĐ

– Tháng 3 có 6 nhân viên phải buộc đóng thuế thu nhập cá nhân, số tiền phải những người này phải nộp là: 1.500.000

=> Tổng sô tiền thuế thu nhập cá nhân buộc phải nộp quý 1 là: 1tr + 800k + 1,5tr = 3.300.000 VNĐ chẵn

Chú ý:

-> Khi kê khai thuế hàng Quý: Các bạn phải cộng thêm tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân theo từng tháng lại để kê khai theo quý (Không được chia bình quân ra các tháng để tính).

– Nhưng đến cuối năm khi phải quyết toán thì phải cộng Tổng lại rồi chia cho 12 tháng để tính số bình quân, cụ thể như dưới đây

Thu nhập tính thuế bình quân tháng = Tổng các thu nhập phải chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ trong 12 tháng đó

Ví dụ 5: Trong năm 2019, Ông Quyết là cá nhân cư trú có thu nhập trong 06 tháng đầu năm là 20 triệu đồng/tháng;

– Trong 06 tháng cuối năm Ông Quyết có phát sinh thu nhập của 05 tháng là 10 triệu đồng/tháng & có 01 tháng không phát sinh thu nhập.

– Trong năm Ông Quyết có tính giảm trừ cho bản thân & 01 người phụ thuộc.

-> Như vậ lày: Cuối năm thu nhập tính thuế bình quân theo tháng trong năm 2019 được xác định như bên dưới

– Tổng thu nhập chịu thuế năm 2019:

= (20 triệu đồng x 6 tháng) + (10 triệu đồng x 5 tháng) = 170 triệu đồng.

– Tổng các khoản giảm trừ năm 2019:

= (9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng) x 12 tháng = 151,2 triệu đồng.

– Thu nhập tính thuế năm 2019:

= 170 triệu đồng – 151,2 triệu đồng = 18,8 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế bình quân tháng năm 2019:

= 18,8 triệu đồng: 12 tháng = 1,57 triệu đồng.

Như vậy là thuộc bậc 1: = Thu nhập tính thuế X 5% = 1.570.000 X 5% = 78.500

=> Thuế TNCN phải nộp cả năm = 78.500 x 12 tháng = 942.000

3. Hồ sơ báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo Quý và Tháng

– Tờ báo cáo thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN.

(Dù theo tháng hoặc theo quý đều phải dùng mẫu này nhé các bạn), đây là mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

=> Trên phần mềm HTKK đã quy định rất rõ ràng về việc này. Khi mở tờ khai các bạn chỉ cần chọn kỳ kê khai là theo tháng hoặc theo quý.

-> Sau khi đã lập xong tờ khai thuế thu nhập cá nhân các bạn phải nộp qua mạng trên website: nhantokhai.gdt.gov.vn bằng Chữ ký số (Token) cấp riêng của doanh nghiệp

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

4. Thời hạn nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

– Thời hạn nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 của tháng sau đó

Ví dụ: Luật Quyết Thắng phải kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: -> Hạn nộp Tờ khai tháng 1/2019 trễ nhất là ngày 20/2/2019

– Thời hạn nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý: Trễ nhất là ngày vào ngày thứ 30 của quý sau đó

Ví dụ: Công ty Quyết Thắng phải kê khai thuế thu nhập cá nhân theo Quý: -> Hạn nộp Tờ khai quý 1/2019 Trễ nhất là ngày 30/4/2019

5. Thời hạn đóng tiền thuế thu nhập cá nhân

– Thời hạn đóng tiền thuế cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân nếu có phát sinh số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Lưu ý thêm một vài điều nữa là

– Trường hợp doanh nghiệp phải giải thể, ngưng hoạt động kinh doanh có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-> Chỉ cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước danh sách những cá nhân đã phải chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC trễ nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ lúc có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

-Doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hay phá sản thì phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ & cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

6. Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Để làm tốt kế toán thuế và các báo cáo tài chính thì bạn cần có nghiệp vụ các các kỹ năng xử lý tốt vấn đề. Ngoài ra người thực hiện công việc liên quan đến báo cáo thuế cần phải có tư duy, biết tổ chức công tác kế toán và chịu được áp lực công việc tốt.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

Nếu bạn đang có nhu cầu lập báo cáo thuế theo tháng, quý, năng thì có thể liên hệ đến dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của công ty Luật Quyết Thắng. Với những chuyên viên giỏi và có kinh nghiệm lâu năm chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất trong công việc. Và giúp bạn tiết kiệm được lượng lớn chi phí thuê kế toán riêng.

Các dịch vụ kế toán trọn gói của Quyết Thắng cam kết cung cấp chất lượng với giá rẻ và nhanh chóng chính xác nhất.

Liên Hệ với chúng tôi:

  • Địa chỉ: A1, CMT8, Khu phố Bình Đức, Tx. Thuận An, Bình Dương
  • Email: congtyquyetthang2@gmail.com
  • Giờ làm việc: 8:00 – 17h00

Hotline: 09457. 34566 – 0889.034.555

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYẾT THẮNG

MÃ SỐ THUẾ : 3702606735

Địa chỉ : A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương

0975.222.292 09457.34566

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.8668 0274.656.8888
Icon right Icon right Icon right
Gọi điện ngay