Danh Mục: Tư vấn doanh nghiệp

Đăng kí doanh nghiệp tại nhà

Đăng kí doanh nghiệp tại nhà Kể từ thời điểm 02 tháng 01 năm 2014. Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu triển khai Phục vụ Đăng ký doanh ..

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy chứng nhận đăng kí thành lập doanh nghiệp mới nhất hiện nay của sở kế hoạch và đầu tư Công ty luật Quyết Thắng xin giới thiệu mẫu ..

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2019

Khi cá nhân,gia đình, tập thể, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp thì phải tuân thủ thủ tục đăng ký kinh doanh  Sở Kế hoạch và Đầu tư. đây ..

Thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Theo yêu cầu kinh doanh, công ty muốn thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng 1 tỉnh, thành phố nhưng khác quận hoặc cùng quận. Bài viết sẽ giải ..

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được sử dụng trong trường hợp các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước đây nhưng vì một số ..

Mẫu giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần là mẫu giấy được sở kế hoạch và đầu tư lập ra để chứng nhận đăng ký kinh ..

1900.8668 0274.656.8888
Icon right Icon right Icon right
Gọi điện ngay