Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Chậm thuế là vi phạm khá phổ biến mà một sô cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên mắc phải. Việc này có thể xuất phát từ các nguyên nhân khách quan hay chủ quan dẫn đến việc mắc phải sai phạm cho những công ty. Trong số đó thì việc không thường xuyên cập nhật các nguồn tin chính xác lịch nộp của các tờ khai báo cáo Thuế là một trong số những lý do chính.

Để hạn chế tối đa tình trạng mất tiền nộp phạt không đáng có cho các công ty, Quyết Thắng xin được chia sẻ tới bạn đọc lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 một cách đầy đủ và chính xác nhất.

1. Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Có lẽ các bạn đã biết trước đó, bộ tờ khai thuế mỗi năm bao gồm: Thuế môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNCN-TNDN, … Căn cứ theo các cơ sở pháp lý dưới đây để nắm được thông tin lịch nộp những loại báo cáo thuế:

 • Luật Kế toán 2003, Luật kế toán 2015
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC chỉ dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP & 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về từng loại tờ khai.

Tờ khai Thuế môn bài

Đối với Công ty mới thành lập

 • Khai báo lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa có hoạt động sản xuất buôn bán: Thời hạn nộp là nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty,ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đã hoạt động chi nhánh…

Đối với công ty đang hoạt động

 • Nếu không gì có thay đổi về vốn điều lệ hay tăng, giảm chi nhánh thì công ty chỉ phải nộp tờ khai lệ phí môn bài một lần khi bắt đầu sản xuất – buôn bán & nộp tiền thuế hàng năm, trễ nhất là ngày 30/01 năm sau.
 • Nếu trong năm có sự thay đổi vốn điều lệ hay thay đổi số lượng chi nhánh thì công ty phải nộp tờ khai thuế môn bài trễ nhất là ngày 31/12 trong năm thay đổi & nộp phạt cho việc thuế chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sx, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 • Các cá nhân, tập thể, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
 • Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, tập thể, hộ gia đình mới ra sx, kinh doanh nộp thuế theo cách khoán thì thời gian nộp lệ phí môn bài trễ nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn năm 2019

 • Doanh nghiệp kê khai theo tháng: trễ nhất là ngày 20 của tháng sau
 • Doanh nghiệp kê khai theo quý: trễ nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
 • Doanh nghiệp kê khai theo năm: trễ nhất là ngày 30/01 năm sau
 • Doanh nghiệp kê khai theo từng lần phát sinh: trễ nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

Thời gian hồ sơ được quyết toán thuế năm trễ nhất là vào ngày thứ 90 kể từ lúc kết thúc năm dương lịch hay năm tài chính. Trường hợp công ty bị chia tách, hợp nhất, xát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, ngừng hoạt động trễ nhất là ngày thứ 45 kể từ lúc có quyết định.

3. Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Lịch nộp chi tiết như sau:

Tháng Thời hạn nộp Doanh nghiệp kê khai theo Quý Doanh nghiệp kê khai theo tháng
1 21/01/2019 (do ngày 20/01 trùng ngày CN) + Tờ khai thuế GTGT 12/2018.

+ Tờ khai Thuế TNCN 12/2018 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/01/2019 + Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

+ Nộp lệ phí môn bài 2019

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

+ Nộp lệ phí môn bài  2018

2 20/02/2019 + Tờ khai Thuế GTGT 01/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN 01/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3 20/03/2019 + Tờ khai Thuế GTGT 02/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN 02/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

01/04/2019 (do ngày 30/03/2019 trùng Thứ 7) + Quyết toán Thuế TNDN 2018

+ Quyết toán Thuế TNCN 2018

+ Báo cáo tài chính 2018

+ Quyết toán Thuế TNDN 2018

+ Quyết toán Thuế TNCN 2018.

+ Báo cáo tài chính 2018

4 22/4/2019 ( 20/4/2019 trùng vào Thứ 7) + Tờ khai Thuế GTGT 03/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN 03/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

5 02/5/2019 (do ngày 30/4/2019 nghỉ Lễ) + Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)

+ Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

+ Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)
20/5/2019 + Tờ khai Thuế GTGT 4/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN 4/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 20/6/2019 + Tờ khai Thuế GTGT 5/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7 22/7/2019 (do ngày 20/7/2019 rơi vào ngày Thứ 7) + Tờ khai Thuế GTGT 6/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 6/2019 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

30/7/2019 + Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có).

+ Tạm nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2019 (nếu có).

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

+ Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019
8 20/8/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2019 (nếu có)

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9 20/9/2019 + Tờ khai Thuế GTGT 8/2019 (nếu có)

+ Tờ khai Thuế TNCN 8/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 21/10/2019 ( ngày 20/10/2019 trùng ngày Chủ Nhật) + Tờ khai Thuế GTGT 9/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN 9/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2019 + Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có).

+  Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2019 (nếu có).

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019
11 20/11/2019 + Tờ khai Thuế GTGT 10/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN 10/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 20/12/2019 + Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2019.

+ Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2019 (nếu có).

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

4. Dịch vụ kế toán – thuế của Công ty Quyết Thắng

Công ty Quyết Thắng là công ty đã có 5 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực kế toán thuế cho các doanh nghiệp. Đã từng hỗ trợ dịch vụ trên 400 công ty và đều nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng

Với dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng về tình trạng đóng phạt vì nộp chậm thuế cho cơ quan nhà nước, chẳng cần phải tuyển nhân viên kế toán (bài toán này rất tốt cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Ngoài ra đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm sẽ kê khai những nghiệp vụ theo đúng quá trình của công ty, hạn chế tối đa sai sót

Quyết Thắng luôn luôn đáp ứng những yêu cầu cao nhất từ phía khách hàng. Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng ngay từ lần đầu tiên hợp tác


Hãy liên hệ cho chúng tôi, nếu bạn cũng đang cần một dịch vụ kế toán – thuế

Chuyên nghiệp – giá cả hợp lý – Uy tín – Nhanh gọn

Hotline: 0889034555 – GĐ. Quyết

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYẾT THẮNG

MÃ SỐ THUẾ : 3702606735

Địa chỉ : A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương

0975.222.292 09457.34566

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.8668 0274.656.8888
Icon right Icon right Icon right
Gọi điện ngay