Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán là một loại mẫu hợp đồng kinh tế được Công ty luật Quyết Thắng giúp bạn đưa ra. Với mục đích để thỏa thuận về các điều khoản ký kết của đại diện giữa hai bên. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến bạn mẫu hợp đồng cho dịch vụ kế toán chuẩn nhất.

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán chuẩn nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————–

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số :       / -201/HĐTV-KT

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự đã ban hành ngày 14-06-2005.
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai đơn vị.

Hôm nay, ngày   tháng năm 201, Chúng tôi gồm :

BÊN A :  

Địa chỉ          : ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại    : ………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế   :                                                            Email:

Đại diện       : ………………………………………………… Chức vụ :

BÊN B :  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ HUỲNH GIA LUẬT

Địa chỉ          :

Điện thoại    :

Mã số thuế   :                                          E – mail :

Đại diện       : Ông ………..               Chức vụ : Giám Đốc

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:   NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao bên B làm dịch vụ khai báo thuế và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho bên A bao gồm các công việc sau:

 1. Kê khai hàng tháng

–       Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

–       Hướng dẫn viết hoá đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.

–       Lập và gửi các loại  báo cáo thuế hàng tháng, quý theo quy định.

–       Hướng dẫn lập và hoàn thành phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc của đơn vị.

–       Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.

–       Hỗ trợ đơn vị hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

–       Nộp các loại thuế nếu có.

–       Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

–       Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu.

 1. Quyết  toán năm

Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gửi các cơ quan chức năng.

Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.

Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

Lưu ý: Công việc ở điều 1 không bao gồm việc đăng ký BHXH & BHYT, hoàn thuế, giải thể doanh nghiệp (nếu có) và mọi công việc phát sinh ngoài Thành phố.

ĐIỀU 2:   PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 1. Chi phí dịch vụ

–       Phí trọn gói (hoặc khai thuế GTGT) hàng tháng là : ………. đ/tháng (Nếu không phát sinh hoá đơn GTGT)

        * Từ 1 đến 5 hoá đơn:

        * Phí làm quyết toán cuối năm là ……………… đ/tháng

–       Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) bằng 60% phí dịch vụ hàng tháng.

Lưu ý: Toàn bộ phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và sẽ được xem xét lại vào tháng 01 của năm mới hoặc khi công việc kinh doanh của bên A có thay đổi so với lúc ký hợp đồng.

 1. Phương thức thanh toán

–       Phí dịch vụ hàng tháng thanh toán khi Bên B nhận chứng từ, hóa đơn từ Bên A. Riêng phí tháng đầu tiên sẽ thanh toán ngay khi ký hợp đồng.

–       Phí làm quyết toán cuối năm thu chung với phí tháng 12

–       Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) sẽ được thanh toán ngay khi bên B nhận hồ sơ chứng từ.

ĐIỀU 3:   PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN  VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG:

 • Mọi công việc được thực hiện tại văn phòng bên B.
 • Hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 10 tháng sau bên B sẽ thông báo cho bên A chuẩn bị các loại hồ sơ, hóa đơn , chứng từ  và hẹn ngày đến lấy .
 • Chậm nhất đến trước 03 ngày hết hạn nộp báo cáo bên B sẽ giao báo cáo cho bên A kiểm tra, ký tên. Sau đó đến nhận lại và đem nộp đến nơi quy định.
 • Chậm nhất đến ngày 10 của tháng tiếp theo bên B sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ chứng từ theo thoả thuận tại Điều 1 trả lại cho bên A lưu giữ, bảo quản.
 • Trong quá trình làm việc nếu có thông báo của cơ quan thuế bên A chuyển ngay cho bên B để bên B cử người đi xử lý.
 • Trừ trường hợp đặc biệt mọi tư vấn hoặc trao đổi công việc giữa bên B với bên A được thực hiện qua điện thoại.
 • Hợp đồng này có thời hạn cho đến khi hai bên đồng ý chấm dứt .

ĐIỀU 4:  TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

Trách nhiệm của bên A:

 • Ngay sau khi ký hợp đồng, cung cấp đầy đủ cho bên B các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo có sao y): Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên. Đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn,… Và các loại giấy tờ liên quan khác nếu có.
 • Chậm nhất đến ngày 10 hàng tháng phải cung cấp cho bên B đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh tế  và các loại thông tin khác nếu có (bản chính hoặc bản photo).
 • Thông báo cho bên B biết trước 01 tháng nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như: Thay đổi giấy phép, thay đổi mặt hàng kinh doanh chính……
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do bên A cung cấp. Cũng như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký đầy đủ vào các loại báo cáo, hồ sơ, chứng từ, …do bên B in ra và gởi cho bên A.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định
 • Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của bên B. Khi giao nhận phải liệt kê hoặc kiểm đếm đầy đủ theo mẫu giao nhận của bên B.
 • Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu bên A tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra. Hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ bên B giải trình kiểm tra thì phải tính thêm phí giải trình cho bên B.
 • Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho bên B hoàn thành tốt công việc

Trách nhiệm của bên B:

 • Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do bên A cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng quy định các nội dung trong điều 1 của hợp đồng này. Kể từ ngày hợp đồng được ký kết cho đến khi chấm dứt.
 • Kiểm tra, phát hiện và báo cho bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời. Thường xuyên thông báo và tư vấn cho bên A những thay đổi  liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế.
 • Hàng tháng phải thông cho bên A biết những khoản thuế mà bên A phải nộp cùng với thời gian gởi báo cáo thuế cho bên A.
 • Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số. Và các hoạt động kinh doanh của bên A trong và sau khi thực hiện hợp đồng. Bảo quản hóa đơn chứng từ do bên A cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho bên A.
 • Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan liên quan đến công việc do bên B thực hiện. Và bồi thường những sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho bên A.
 • Khi chấm dứt hợp đồng phải bàn giao đầy đủ với người có trách nhiệm của bên A.  
 • Bên B không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của bên A. Bên B chỉ chịu trách nhiệm về những sai sót do chính bên B làm và là người trực tiếp giải trình với các cơ quan liên quan .
 • Ngưng ngay hợp đồng hoặc không bàn giao sổ sách chứng từ nếu bên A không thanh toán phí đúng hạn theo điều 2 mà không có lý do chính đáng bằng văn bản gửi cho bên B.

ĐIỀU 5:    ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh. Thì hai bên cùng thỏa thuận và tiến hành làm thêm phụ lục hợp đồng.
 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp khó khăn sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp nếu không giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa ra Tòa án theo thẩm quyền.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì trước khi chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 01 tháng. Sau đó thực hiện thanh lý hợp đồng.
 • Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau .

 

                          Đại diện bên A                                                     Đại diện bên B                           

                            GIÁM ĐỐC                                                         GIÁM ĐỐC

Kết luận

Hy vọng bài viết về Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các biểu mẫu hay các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp. Thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hiểu rõ hơn về các dịch vụ kế toán, tư vấn, giấy phép kinh doanh cùng nhiều dịch vụ chất lượng của công ty Luật Quyết Thắng ở trên khắp cả nước.

 • Hotline tư vấn: 0945.7345.66 hoặc 0889.034.555 gặp Mr.Quyết
 • Hotline ký nhận hồ sơ: 0908.97.1829

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYẾT THẮNG

MÃ SỐ THUẾ : 3702606735

Địa chỉ : A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương

0975.222.292 09457.34566

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.8668 0274.656.8888
Icon right Icon right Icon right
Gọi điện ngay